Habililtats socials i assertivitat

 

11NAUSET14

Taller impartit per la Dra. Sacramento Pinazo, professora titular del Departament de Psicologia Social.

En la nostra vida són molt importants les relacions amb els altres. La competència social ens permet tenir relacions més satisfactòries, sentir-nos bé i expressar els nostres punts de vista
respectant els altres. En aquest taller es realitzaran exercicis d’habilitats socials i entrenament assertiu: maneig de la comunicació verbal i no verbal, resolució de  conflictes interpersonals, fer i rebutjar peticions, comunicació eficaç, empatia, resposta assertiva.

MODALITAT:  Taller presencial de 10 h.
LLENGUA: Castellà
LLOC: Campus dels Tarongers.
AULA: 205 Aulari Sud.
DATES:  Dilluns 8 i dimarts 9 de setembre de 2014.
HORARI: De 09:00 a 14:00 hores.

RECONEIXEMENT EN ECTS: Per a obtenir reconeixement acadèmic d’1 ECTS cal fer un total de 20 hores de formació mitjançant l’agrupació dels tallers que formen els mòduls formatius.

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ: 1 crèdit LE

TERMINI DE INSCRIPCIÓ: Des del 21 de juliol al 2 de setembre del 2014.

PER A INSCRIURE’T:  polsa ací