Planificació i gestió del temps

07NAUSET14

Impartit per Carolina Moliner Cantos i Francisco Gracia Lerin, professors del Departament de Psicologia Social.

Els continguts d’aquest taller son els següents: Establiment de metes, elecció de prioritats i planificació: seguiment i ajust, gestió del temps en el treball en grup, estratègies per a la reducció de “lladres del temps”.  La metodologia del curs tindrà una part teòrica i un altra pràctica fent dinàmiques de grup que afavorisquen l’aplicació dels continguts que s’han treballat

MODALITAT:  Taller presencial de 20 h.
LLENGUA: Castellà
LLOC: Campus dels Tarongers.
AULA: 204 Aulari Sud.
DATES:  Del dilluns 8 al dijous 11 de setembre de 2014.
HORARI: De 16:00 a 21:00 hores.

RECONEIXEMENT: 1 ECTS / 2 Crèdits de lliure opció

TERMINI DE INSCRIPCIÓ: Des del 21 de juliol al 2 de setembre del 2014.

PER A INSCRIURE’T:  polsa ací