Presentació i exposició de treballs

13NAUSET14

Impartit per Mª Jesús Bravo Sánchez, professora del Departament de Psicologia Social.

Els continguts d’aquest taller són:  Presentació oral. Principis bàsics. Llenguatge verbal i no verbal. Estratègies de comunicació amb l’auditori. Eines per l’autoavaluació i desenvolupament de presentacions.

MODALITAT:  Taller presencial de 10 h.
LLENGUA: Castellà
LLOC: Campus dels Tarongers.
AULA: 203 Aulari Sud.
DATES:  Dilluns 8 i dimarts 9 de setembre de 2014.
HORARI: De 16:00 a 21:00 hores.

RECONEIXEMENT EN ECTS: Per a obtenir reconeixement acadèmic d’1 ECTS cal fer un total de 20 hores de formació mitjançant l’agrupació dels tallers que formen els mòduls formatius.

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ: 1 crèdit LE

TERMINI DE INSCRIPCIÓ: Des del 21 de juliol al 2 de setembre del 2014.

PER A INSCRIURE’T:  polsa ací