Tècniques d’expressió escrita (valencià)

02NAUSET14

Coordinat per  Mª Josep Cuenca Ordinyana, professor del Departamento de Filologia Catalana e impartit per Betlem Cases Solsona, professora del Dept. de Filologia Catalana.

Els continguts del curs són: Introducció: el context de l’escriptura; El procés de redacció: planificació, textualització i revisió; Aspectes de contingut i adequació; Aspectes formals i estructurals; Orientacions per a produir textos escrits eficaços; Pràctiques de redacció i revisió de textos.

MODALITAT:  Taller presencial de 20 h.
LLENGUA: Valencià.
LLOC: Campus dels Tarongers.
AULA: 201 Aulari Sud.
DATES:  De dilluns 8 a dijous 11 de setembre de 2014.
HORARI: De 09:00 a 14:00 hores.

RECONEIXEMENT: 1 ECTS / 2 Crèdits de lliure opció

TERMINI DE INSCRIPCIÓ: Des del 21 de juliol al 2 de setembre del 2014.

PER A INSCRIURE-T:  polsa ací