Sí vols participar a la Lliga: Curs Parlem en públic

imagen pagina blog

Els requisitis per a participar com a membre de l’equip de la Universitat de València en la Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives 2017 són:

  • Ser estudiant de la Universitat de València matriculat en el curs acadèmic en què es realitza la competició.
  • Tindre coneixements de valencià, que permetan mantenir una bona expressió i una parla fluida. No és necessari acreditar cap titol.
  • Haver realitzat el curs: “Parlem en públic, com exposem els nostres arguments” i haver sigut seleccionat per a formar part de l’equip de la Universitat de València.

Aquest curs, a més de constituir-se com una formació adient al objectiu que persegueix, serà també l’instrument d’avaluació mitjançant el qual la Universitat farà la selecció dels integrants del seu equip. És tracta d’un curs de gratuït i de 20 hores de durada. A més a més, té reconeixement acadèmic d’1 ECTS encara que l’estudiant no resulte seleccionat per a participar a la Lliga.