Elaborar i escriure un projecte

Cada dia més, les assignatures de qualsevol grau tenen en la seua metodologia l’elaboració d’un projecte (per exemple de gestió cultural, d’intervenció social, sobre una campanya publicitària, de màrqueting etc.). Es necessari que sigam capaços de desenvolupar les nostres capacitats de planificació i organitzacio.
L’Objectiu General d’aquest curs és: aprendre a dissenyar i escriure correctament qualsevol tipus de projecte. Més informació