Matrìcula i taxes Anglès aplicat a l’enginyeria (curs 16/17)

tractament-3

El procés de matrícula es realitzarà des de la Seu Electrònica de la Universitat de València, ENTREU.  És necessari que el navegador admeta finestres o elements emergents (pop-ups).  Una vegada realitzada la inscripció, el pagament de les taxes es realitza on-line des de la mateixa Seu Electrònica mitjançant Targeta Bancaria.

Les places del curs són limitades i es cobriran per rigorós ordre d’inscripció.  No obstant, si el taller no arriba a un mínim de participants, podran ser cancel·lat. En aquest cas, als estudiants matriculats se’ls donaran les instruccions adients per a que puguen obtindre la devolució de la quantitat pagada en concepte de matrícula.

En cas de renúncia, una vegada realitzada la matrícula, només es reintegrarà el 75% de l’import sempre que la renúncia es produïsca abans del 29 de setembre de 2016. 
La sol·licitud de devolució cal demanar-la per escrit acompanyada de fotocopia de les dades bancaries de les quals el sol·licitant ha de ser titular o cotitular.

Taxes
Les taxes a abonar en concepte de matrícula són 40 euros.

Termini d’inscripció
El termini de matrícula començarà a partir del 19 de setembre a les 10:00 hores i finalitzarà  el 2 d’octubre a les 23:59 hores.

Una vegada llegides les instruccions sobre el  funcionament del procés d’inscripció, places i pagament, per a matricular-te: ENTREU