Matrícula i taxes 17-18

El procés de matrícula es realitzarà des de la Seu Electrònica de la Universitat de València, ENTREU. En cadascun dels tallers n’hi ha un enllaç que et dirigeix directament a l’aplicació de matrícula. El pagament de la taxa corresponent es realitza on-line des d’aquesta mateixa seu.

Places
Cada taller tindrà un nombre limitat de 22 places i es cobriran per rigorós ordre d’inscripció.

Termini de matrícula
S’estableixen dos terminis per fer la matrícula als tallers.

  • Per als estudiants de la Universitat de València i participants de la Nau Gran: Del 20 de setembre de 2017 a les 10:00 hores al 15 d’octubre de 2017 a les 23.59 hores.
  • Per a la resta de membres de la comunitat universitària i el públic en general: Del 2 d’octubre de 2017 a les 10:00 hores al 15 d’octubre de 2017 a les 23.59 hores.

Taxes

Taxa per a estudiants de la Universitat de València, resta de la comunitat universitària i participants de la Nau Gran.

35 euros

Taxa per públic en general

65 euros

 

Renúncia i/o cancel·lació
En cas de renúncia, una vegada realitzada la matrícula, només es reintegrarà el 75% de l’import sempre que la renúncia es produïsca abans del 9 d’octubre de 2017. La sol·licitud de devolució cal fer-la per escrit acompanyada de fotocòpia de les dades bancàries de les quals el sol·licitant ha de ser titular o cotitular.

Els tallers que no arriben a un mínim de 10 participants, podran ser cancel·lats. En aquest cas, a les persones matriculades en el taller cancel·lat se’ls oferirà la possibilitat de realitzar-ne un altre o de obtenir la devolució de la quantitat pagada en concepte de matrícula.

Procés d’inscripció, pagament i matrícula

  • És necessari que el navegador admeta finestres o elements emergents (pop-ups).
  • Les persones interessades podran participar en més d’un taller sempre que siguen compatibles l’horari i les dates. S’haurà de fer un tràmit de matrícula diferent per a cada taller al que s’estiga interessat participar.
  • Una vegada realitzada l’elecció del taller, el pagament de les taxes es realitza on-line amb targeta bancaria, des de la mateixa seu electrònica.
  • No cal entregar còpia del rebut al Sedi.
  • Obrir finestres emergents: breu explicació

Una vegada llegides les instruccions, per a matricular-te: ENTREU