Aula Oberta d’Escriptura Creativa 2016 – 10ª Edició

_ML08640-reducida

L’Aula Oberta d’Escriptura Creativa és un projecte del Vicerectorat d’Estudis de Grau i Política Lingüística, organitzat mitjançant el Servei d’Informació i Dinamització (SeDI) amb la col·laboració del Vicedeganat de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació i del Vicerectorat de Cultura (Aula de teatre, Aula de poesia, Aula de lectura i escriptura, Aula de cinema). Aquesta proposta es troba emmarcada dins l’Espai de Formació de La Nau dels Estudiants i les Estudiantes.

Enguany celebrem la 10ª Edició d’aquest Programa amb el desig d’aconseguir les cotes de participació assolides en darrers anys.

Destinataris
Estudiants de la Universitat de València, participants de la Nau Gran i públic en general. Consulteu les condicions de matrícula.

Metodologia
L’Aula Oberta d’Escriptura Creativa ofereix un conjunt de tallers destinats a formar-se i adquirir habilitat i experiència per a afrontar la creació literària en els àmbits de la narrativa, el teatre, la poesia, el guió de curtmetratge i el còmic.
El desenvolupament dels tallers serà eminentment pràctic i tractaran de dinamitzar i motivar la vessant creativa dels participants, tot i adquirint, sota la supervisió dels professors, tècniques i nous coneixements sobre la creació literària.

Duració dels tallers
Els tallers tindran una duració de 20 hores distribuïdes en set sessions presencials al llarg dels mesos de febrer a abril de 2016.

Programació 2016
Podràs veure informació detallada de cada taller en polsar damunt de cadascun.

  TALLER

PROFESSOR/A

 Escriptura Teatral

Xavier Puchades

 Narrativa Breu en Castellà (1)

María García-Lliberós

 Narrativa Breu en Castellà (2)

 Fernando Delgado

 Narrativa Breu en Castellà (3)

Susana Fortes

 Narrativa Breu en Valencià

Anna Moner

 Poesia en Castellà

Laura Giordani

 Poesia en Valencià

Lluis Roda

 Guió de Curtmetratge

Fran Ruvira

 Guió de Còmic

Miguel Angel Giner

 

Certificats i reconeixement acadèmic
Els participants obtindran un certificat d’assistència sempre que hagen participat amb aprofitament en el desenvolupament del taller.
 Aquests tallers no tenen reconeixement acadèmic en crèdits ECTS ni en crèdits de lliure elecció.

Entitats que hi col·laboren
A més a més del Vicerectorat d’Estudis de Grau i Política Lingüística i el Servei d’Informació i Dinamització col·laboren en aquest projecte:

  • Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (Vicedeganat de Cultura)
  • Vicerectorat de Cultura
  • Aula de Lectura i Escriptura
  • Aula de Poesia
  • Aula de Teatre
  • Aula de Cinema