Aula Oberta d’Escriptura Creativa 2017 – 11ª edició

_ML08640-reducida

L’Aula Oberta d’Escriptura Creativa és un projecte del Vicerectorat d’Estudis de Grau i Política Lingüística, organitzat pel Servei d’Informació i Dinamització (SeDI). Aquesta proposta es troba emmarcada dins l’Espai de Formació de La Nau dels Estudiants i les Estudiantes.

Destinataris
Estudiants de la Universitat de València, participants de la Nau Gran i públic en general. Consulteu les condicions de matrícula.

Metodologia
L’Aula Oberta d’Escriptura Creativa és un conjunt de tallers destinats a la formació i adquisició d’habilitats per a afrontar la creació literària en els gèneres de la narrativa breu, el teatre, la poesia, el guió de curtmetratge i el guió de còmic. El desenvolupament dels tallers serà eminentment pràctic i tractaran de dinamitzar i motivar la vessant creativa dels participants, tot i adquirint, sota la supervisió dels professors, tècniques i nous coneixements sobre la creació literària.

Duració dels tallers
Els tallers tindran una duració de 20 hores distribuïdes en set sessions presencials al llarg dels mesos de febrer, març i abril de 2017.

Programació 2017
Podràs veure informació detallada de cada taller en polsar damunt de cadascun.

  TALLER

PROFESSOR/A

 Escriptura Teatral Xavier Puchades
 Narrativa Breu en Castellà (1) María García-Lliberós
 Narrativa Breu en Castellà (2)  Carlos Aimeur
 Narrativa Breu en Castellà (3)  Bárbara Blasco
 Narrativa Breu en Valencià Anna Moner
 Poesia en Castellà Laura Giordani
 Poesia en Valencià  Francesc Rodrigo
 Guió de Curtmetratge  Giovanna Ribes
 Guió de Còmic  Sento Llobell

 

Certificats i reconeixement acadèmic
Aquests tallers tenen reconeixement acadèmic d’1 ECTS.  Per a l’obtenció del certificat caldrà l’assistència al curs o taller. La no assistència haurà de ser justificada deguda i documentalment i no podrà ser superior al 20% de la durada de l’activitat.

Entitats que hi col·laboren

  • Vicerectorat de Cultura i Igualtat
  • Aula de Lectura i Escriptura
  • Aula de Poesia
  • Aula de Teatre
  • Aula de Cinema
  • Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (Vicedeganat de Cultura)