Matrícula i taxes 2017

VALENCIA 20 10 09 ESTUDIANTES Y NUEVAS TECNOLOGIAS FOTO MIGUEL LORENZO

El procés de matrícula es realitzarà des de la Seu Electrònica de la Universitat de València, ENTREU. En cadascun dels tallers n’hi ha un enllaç que et dirigeix directament a l’aplicació de matrícula. El pagament de la taxa corresponent es realitza on-line des d’aquesta mateixa Seu en el moment de fer la inscripció.

Places
Cada taller tindrà un número limitat de 22 places i es cobriran per rigorós ordre d’inscripció. [Programació 2017: metodologia, programa, calendari, etc.]

Termini d’inscripció
S’estableixen dos terminis per fer la matrícula als tallers.

  • 1er termini, destinat als estudiants de la Universitat de València i participants de la Nau Gran:

Del 19 de desembre de 2016 a les 10:00 hores a dos dies abans del començament de cada taller.

  • 2n termini, per a la resta de membres de la comunitat universitària i el públic en general:

De l’1 de febrer de 2017 a les 10:00 hores a dos dies abans del començament de cada taller.

Documentació a aportar
Caldrà enviar a nauest@uv.es un text de presentació, on de forma breu, es farà una exposició dels motius pels que es vol participar al taller, i si escau,  menció expressa de la trajectòria personal dins del món de la creació literària: publicacions, col·laboracions, blogs, etc

Taxes

Taxa per a estudiants de la Universitat de València, resta de la comunitat universitària i participants de la Nau Gran.

35 euros

Taxa per públic en general

65 euros

 

Renúncia
En cas de renúncia, una vegada realitzada la matrícula, només es reintegrarà el 75% de l’import sempre que la renúncia es produïsca abans del 7 de febrer de 2017. 
La sol·licitud de devolució cal fer-la per escrit acompanyada de fotocòpia de les dades bancàries de les quals el sol·licitant ha de ser titular o cotitular.

Procés d’inscripció, pagament i matrícula

  • És necessari que el navegador admeta finestres o elements emergents (pop-ups).
  • Les persones interessades podran participar en més d’un taller sempre que siguen compatibles l’horari i les dates. S’haurà de fer un tràmit de matrícula diferent per a cada taller al que s’estiga interessat participar.
  • Una vegada realitzada la inscripció, el pagament de les taxes es realitza on-line des de la mateixa Seu Electrònica mitjançant Targeta Bancària.
  • No cal entregar còpia del rebut al SeDI.
  •  Obrir finestres emergents: breu explicació

Els tallers que no arriben a un mínim de 10 participants, podran ser cancel·lats. En aquest cas, a les persones matriculades en el curs cancel·lat se’ls oferirà la possibilitat de realitzar-ne un altre o de obtenir la devolució de la quantitat pagada en concepte de matrícula.

Una vegada llegides les intruccions, per a matricular-te: ENTREU