Claus per a la realització del treball de fi de grau

20110202 photos Valencia Universitat Web

08NAUSET15

Taller impartit per Rafael Garcia RosDirector de Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de València.

Els continguts d’aquest taller estan orientats de a proporcionar les claus generals per poder afrontar la realització del treball de fi de grau.  Es tractarà la existència de terminis d’entrega, de tutors i l’elecció del tema. Les estratègies i criteris per a la cerca d’informació i la seua idoneïtat: conèixer les principals bases de dades segons la branca de coneixement. Apartats d’un TFG: portada, índex de continguts, resum, objectius, metodologia, desenvolupament del contingut, conclusions i bibliografia.  Presentació i defensa.

MODALITAT:  Taller presencial de 10 h.
LLENGUA: València/Castellà
LLOC: Aulari Oest – Campus dels Tarongers
AULA: B6
DATES I HORARI:
Dilluns 7 de setembre de 2015 de 10 a 14 h.
Dimecres 9 de setembre de 2015 de 10 a 13 h.
Dijous 10 de setembre de 2015 de 10 a 13 h.

RECONEIXEMENT ACADÈMIC ECTS: Per a obtenir reconeixement acadèmic d’1 ECTS cal fer un total de 20 hores de formació mitjançant l’agrupació dels tallers que formen els mòduls formatius. L’agrupació de tallers es pot fer entre tallers de la mateixa o diferent edició.

RECONEIXEMENT ACADÈMIC EN CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ: 1 Crèdit

TERMINI DE INSCRIPCIÓ: Des del 15 de juliol al 2 de setembre del 2015.
PER A INSCRIURE’T:  polsa ací