“Ese oscuro objeto de deseo”. La imatge de la dona en els mitjans de comunicació.

TA03NAUABR14

Taller impartit per Lourdes Pascual Gargallo del Servei de Comunicació i Publicacions de la Universitat Jaume I de Castelló i especialista en temàtiques de gènere.

Taller pràctic en el qual s’analitzaran els mitjans de comunicació actuals, aportant les claus per a detectar i eradicar la discriminació per raó de sexe i fomentant actituds crítiques a través del debat.  La metodologia del taller serà eminentment participativa i pràctica.

MODALITAT: Taller presencial de 5 h.
LLENGUA: Valencià
LLOC: Campus dels Tarongers
AULA:  B2 de l’Aulari Oest
DATA I HORARI: Dissabte 29 de març de 9 a 14 h.

TAXA:  Aquest taller és gratuït

RECONEIXEMENT: Aquest taller no té reconeixement acadèmic.

TERMINI DE INSCRIPCIÓ: Des del 3 al 26 de març del 2014.

PER A INSCRIURE-T:  polsa ací