Introducció a la fotografia

Estudi (4)-2

16NAUSET15

Taller impartit per Miguel Lorenzo, fotògraf de premsa.

Breu introducció a la fotografia i als principals gèneres i aplicacions. Composició de la imatge (enquadre, tipus de plans, línies de fuga). Tipus de càmera i els seus components i manteniment.  Objectius. Presa d’imatges: la velocitat d’exposició, obertura i profunditat de camp.  La llum: el balanç de blancs, temperatura de color, filtres, flash. La imatge digital: format dels arxius, resolucions . Producció del treball fotogràfic.  Durant el curs es faran pràctiques tan en interior com en exterior.

És convenient que per aquest curs porteu càmera fotogràfica.

MODALITAT:  Taller presencial de 20 h.
LLENGUA: Castellà.
LLOC:  Taller d’Audiovisuals (TAU)-Campus dels Tarongers
AULA: Estudio 3
DATES, HORARI I AULES:
Del dilluns 7 al dijous 11 de setembre de 2015 de 16 a 21 h.

RECONEIXEMENT ACADÈMIC ECTS: Aquest taller no té reconeixement acadèmic en ECTS.

RECONEIXEMENT ACADÈMIC EN CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ: 2 Crèdits.

TERMINI DE INSCRIPCIÓ: del 15 de juliol al 2 de setembre de 2015

PER A INSCRIURE’T:  polsa ací