La mediació com a estratègia de resolució de conflictes

VALENCIA 21 9 06 GUIA UNIVERSITAT DE VALENCIA FOTO MIGUEL LORENZO

27NAUSET15

Impartit per Isabel Viana Orta, professora del Departament d’Educació Comparada i Història de l’Educació.

Els continguts d’aquest taller son els següents: Tècniques de comunicació per a la pràctica de la mediació i la resolució de confilctos: Fases d’una mediació formal; Escolta activa; Missatges en primera persona; Obstacles a la comunicació; Preguntes obertes, tancades i circulars; Feedback o retroalimentació. La metodologia del taller serà majoritariament  activa i participativa.

MODALITAT:  Taller presencial de 10 h.
LLENGUA: Castellà/Valencià
LLOC: Aulari Oest – Campus dels Tarongers.
AULA: B8
DATES I HORARI:
Dilluns 7 de setembre de 2015 de 10 a 14 h.
Dimarts 8 de setembre de 2015 de 10 a 13 h.
Dijous 10 de setembre de 2015 de 10 a 13 h.

RECONEIXEMENT ECTS: Per a obtenir reconeixement acadèmic d’1 ECTS cal fer un total de 20 hores de formació mitjançant l’agrupació dels tallers que formen els mòduls formatius. L’agrupació de tallers es pot fer entre tallers de la mateixa o diferent edició.

RECONEIXEMENT LLIURE ELECCIÓ: 1 Crèdit

TERMINI DE INSCRIPCIÓ: Des del 15 de juliol al 2 de setembre del 2015.

PER A INSCRIURE’T: CANCEL·LAT