La Nau dels Estudiants – Edició octubre 2013

La Delegació per a Estudiants i el Servei d’Informació i Dinamització d’Estudiants (SeDI) organitzen, des del 1997, l’Espai de Formació La Nau dels Estudiants i Estudiantes amb la principal finalitat de generar un espai de formació i de recursos per a les i els estudiants, on puguen accedir a coneixements pràctics i recursos per al desenvolupament de la seua vida acadèmica i personal, com a estudiants i com a joves; així com a participar en processos educatius que contribuïsquen a l’anàlisi de la societat i a apropar-se a opcions que fomenten les capacitats de relació social, els valors de la participació, de la responsabilitat i de la solidaritat com a ciutadans i ciutadanes.

En aquesta línia, es pretén continuar oferint una proposta formativa que complemente la formació acadèmica dels i les estudiantes tot cobrint necessitats detectades, d’acord amb l’actual marc normatiu dels estudis universitaris, dins dels nous plans d’estudi, i generant un procés d’adaptació i reformulació d’aquest projecte, a partir de l’experiència de les edicions realitzades.

Per aquesta edició hem preparat una oferta de 16 cursos distribuïts en els tres campus i amb diferents horaris i dates.  L’objete d’aquesta diversitat d’horaris és abastar el màxim nombre de franges horàries llançant així una proposta formativa que permeta arribar al major nombre d’estudiants i estudiantes.    Enguany els cursos de La Nau dels Estudiants i de les Estudiantes es desenvoluparan al llarg del primer quadrimestre del curs.

Certificats i convalidacions

Per a l’obtenció del certificat cal l’assistència al curs. La no assistència haura de ser deguda i justificadament documentada i no podrà ser superior al 20% de la durada dels cursos. Així mateix en alguns cursos poden tindre establit algun instrument d’avaluació.

Per als estudiants de titulacions a extingir, tots els cursos són convalidables per 2 crèdits de lliure elecció a la Universitat de València, per acord de 8 de novembre de 2013 del Consell de Govern.

Per als estudiants de grau, el cursos tenen reconeixement de 1 ECTS en crèdits d’optativitat de plans d’estudis de la Universitat de València, per acord de 25 de juny de 2013 del Consell de Govern.

Cursos de l’edició de octubre 2013: