Matrícula febrer/març 2018

VALENCIA JUNIO 2004 © MIGUEL LORENZO BIBLIOTECA D'HUMANITATS JOAN REGLÀ

El procés de matrícula es realitzarà des de la Seu Electrònica de la Universitat de València, ENTREU. En cada curs n’hi ha un enllaç que dirigeix directament a l’aplicació de matrícula. El pagament de la taxa corresponent es realitza on-line des de aquesta mateixa Seu.

Les places dels tallers són limitades i es cobriran per rigorós ordre d’inscripció.

Els cursos que no arriben a un mínim de participants, podran ser cancel·lats. En aquest cas, a les persones matriculades en el curs cancel·lat se’ls oferirà la possibilitat de realitzar-ne un altre o obtindre la devolució de la quantitat pagada en concepte de matrícula.

En cas de renúncia una vegada realitzada la matrícula, només es reintegrarà el 75% de l’import sempre que aquest fet es produïsca abans del 11 de febrer. 
La sol·licitud de devolució cal demanar-la per escrit a nauest@uv.es acompanyada de fotocopia de les dades bancaries de les quals el sol·licitant ha de ser titular o cotitular.

Taxes 

Curs de 20 hores 30 euros
Curs de 10 hores 15 euros
Taller de 6 hores gratuït

 

Termini d’inscripció
El termini de matrícula començarà a partir del 31 de gener a les 10:00 h. i finalitzarà el 18 de febrer a les 23:59 h.

Procés d’inscripció, pagament i matrícula

  • Comprovar el títol i l’horari dels cursos que interessen.
  • Hi ha que fer un tràmit de matrícula diferent per a cada curs al que interesse participar.
  • És necessari que el navegador admeta finestres, elements emergents o pop-ups (finestres emergents: breu explicació)
.
  • Realitzada l’elecció del curs a ENTREU, la mateixa seu electrònica gestiona el pagament on-line de les taxes mitjançant Targeta Bancària. 
  • La matrícula al curs es ferma una vegada s’efectue el pagament des d’ENTREU.
  • No cal entregar còpia del rebut al SeDI.
  • Les persones interessades podran participar en més d’un curs sempre que siguen compatibles l’horari i les dates.

Una vegada llegides les instruccions, per a matricular-te: ENTREU