La Nau dels Estudiants – Edició febrer/abril 2016

VALENCIA 21 9 06 GUIA UNIVERSITAT DE VALENCIA FOTO MIGUEL LORENZO

La Nau dels Estudiants i les Estudiantes
La Universitat mitjançant el Servei d’Informació i Dinamització d’Estudiants (SeDI) organitzen des del 1997 l’Espai de Formació La Nau dels Estudiants i les Estudiantes. La principal finalitat és generar un espai de formació, on puguen accedir a coneixements pràctics i recursos per al desenvolupament de la seua vida acadèmica i personal, tant com a estudiants com a joves.  Així mateix es pretén que el estudiants, en tant que ciutadans i ciutadanes, puguen participar en processos educatius que contribuïsquen a l’anàlisi de la societat i al apropament a opcions que fomenten les capacitats de relació social, els valors de la participació, els de la responsabilitat i els de la solidaritat.

A partir de l’experiència de totes les edicions realitzades, adaptant i reformulant el projecte sempre d’acord amb l’actual marc normatiu dels estudis universitaris, es pretén continuar oferint una proposta formativa que complemente la formació acadèmica dels estudiants.

Destinataris i destinatàries
Els cursos i tallers de La Nau dels Estudiants i les Estudiantes estan destinats tant a estudiantes i estudiants universitaris com a la ciutadania en general. En alguns d’ells podeu trobar algunes consideracions per a que la participació siga adecuada amb els objectius i continguts dels cursos.

Participants de La Nau Gran
Aquests cursos i tallers poden ser reconeguts com a crèdits en Activitats Complementaries en els diferents itineraris del programa La Nau Gran. La condició necessària per a poder ser convalidables és que l’activitat formativa tinga una durada igual o superior a les deu hores.

Durada dels cursos
La Nau dels Estudiants està formada per tallers de vint, deu o sis hores de durada.

 

Programació de Cursos o Tallers de La Nau dels Estudiants i Estudiantes per a l’edició febrer/abril 2016

Matrícula a cursos i tallers de La Nau dels Estudiants – Edició febrer/abril 2016

Reconeixement Acadèmic i Certificació