Programació cursos i tallers setembre 2015

_ML06940

La programació de La Nau dels Estudiants i les Estudiantes ofereix 27 cursos i tallers que tindran lloc el proper setembre al Campus dels Tarongers. L’objectiu de totes aquestes activitats és posar al vostre abast pautes, claus i metodologies per a millorar la vostra formació personal tant com a universitaris com a ciutadans.

Els cursos i tallers dels diferents mòdul  tenen reconeixement acadèmic en ECTS i/o lliure elecció. Reviseu les condicions de reconeixement acadèmic per a cadascun en Reconeixement Acadèmic i Certificació 2015

La relació d’activitats formatives que us proposem és la següent:

MÒDUL DE TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ ESCRITA (reconeixement acadèmic en ECTS i Lliure Elecció)

 1.- Tècniques d’expressió escrita (castellà)

20 h.

 2.- Tècniques d’expressió escrita  (valencià)

20 h.

 

MÒDUL D’ESTRATEGIES I TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ ORAL (reconeixement acadèmic en ECTS i Lliure Elecció)

 3.- Estratègies i tècniques d’expressió oral en l’àmbit acadèmic i professional (castellà)

20 h.

 4.- Estratègies i tècniques d’expressió oral en l’àmbit acadèmic i professional (valencià) (CANCEL·LAT)

20 h.

 

MÒDUL DE TÈCNIQUES I RECURSOS PER A L’ESTUDI (reconeixement acadèmic en ECTS i Lliure Elecció)

 5.- Habilitats per a l’estudi

10 h.

 6.- Claus per a la realitzacio del treball de fi de grau

10 h.

 7.- Tècniques de control de l’estrès

10 h.

 8.- Planificació i gestió del temps

20 h.

 9.- Com fer mapes conceptuals i diagrames (CANCEL·LAT)

10 h.

 10.- Tècniques per a prendre notes de manera efectiva

10 h.

 

MÒDUL DE TÈCNIQUES DE TREBALL EN EQUIP (reconeixement acadèmic en ECTS i Lliure Elecció)

 11.- Tècniques per al Treball en equip

20 h.

 12.- Habilitats socials i assertivitat

10 h.

 13.- La mediació com a estratègia de resolución de conflictes (CANCEL·LAT)

10 h.

 

MÒDUL DE COMUNICACIÓ PER A L’ESTUDI (reconeixement acadèmic en ECTS i Lliure Elecció)

 14.- Eines per al debat i l’argumentació oral (CANCEL·LAT)

20 h.

 15.- Presentació i exposició de treballs (CANCEL·LAT)

10 h.

 

MÒDUL DE RECURSOS OFIMATICS PER A L’ESTUDI (reconeixement acadèmic en ECTS i Lliure Elecció)

 16.- Ús eficient de processadors de text (CANCEL·LAT)

10 h.

 17.- Fulls de càlcul. Com treure partit a les seues funcionalitats

10 h.

 18.- Introducció a les bases de dades

20 h.

 19.- Introducció al sistema operatiu linux i al programari lliure

20 h.

 20.- Eines per al treball de Grup online (CANCEL·LAT)

10 h.

 

MÒDUL DE CREACIÓ AUDIOVISUAL (reconeixement acadèmic en Crèdits de Lliure Elecció)

 21.- Introducció a la fotografia

20 h.

 22.- Tractament digital de la imatge fotogràfica

20 h.

 

MÒDUL CAMPUS SOSTENIBLE I IGUALTAT (reconeixement acadèmic en Crèdits de Lliure Elecció)

 23.- Cuina reciclant i menja be

6 h.

 24.- Consum i problemes ambientals ¿qué pots fer tu?

6 h.

 25.- El comerç just com a eina de desnvolupament sostenible (CANCEL·LAT)

6 h.

 26.- Amor no m’estimes tant estima’m millor. Taller de prevenció de la violencia de gènere (CANCEL·LAT)

6 h.

 27.-  De 50 ombres de Grey a Crepuscle: ¿Necessitem més pasió en las nostres vides? (CANCEL·LAT)

6 h.