Programació setembre 2017

_ML06940

La programació de La Nau dels Estudiants ofereix 12 cursos que es realitzaran del 4 al 7 de setembre de 2017 al Campus dels Tarongers. 

Reviseu les condicions de reconeixement acadèmic per a cada curs en Reconeixement Acadèmic i Certificació 2017

La relació d’activitats formatives és la següent:

RECURSOS PER A L’ESTUDI

TÍTOL DEL CURS 

Nº HORES

Tècniques d’expressió escrita i redacció (castellà) 20 h.
Planificació i gestió del temps 20 h.
Com millorar les tècniques d’estudi 20 h.
Tècniques de control de l’estrès 20 h.
Estratègies i tècniques d’expressió oral en l’àmbit acadèmic i professional (castellà) 20 h.
Habilitats per a la presentació de treballs en public 20 h.
Com fer un bon treball en grup 20 h.
Elaborar i escriure un projecte 20 h.
Introducció a les bases de dades 20 h.
Fulls de Càlcul. Com treure partit a les seues funcionalitats 20 h.
Presentacions en Prezi i Powerpoint 20 h.
Claus per a la realització del Treball de Fi de Grau 10 h.