La Nau dels Estudiants edició setembre 2014

La nostra programació ofereix 20 tallers que tindran lloc al Campus dels Tarongers del 8 a l’11 de setembre del 2014. Es tracta d’oferir-vos diferents instruments dins de l’àrea de Recursos per a l’estudi, amb l’objectiu de posar al vostre abast els instruments necessaris per afrontar el nou curs que ara comença.

Enguany presentem una novetat en el plantejament de la nostra proposta: Per a obtenir reconeixement acadèmic  d’1 ECTS podeu fer un taller de 20 hores o bé combinar diversos tallers dels diferents mòduls formatius fins a aconseguir 20 hores de formació.  El reconeixement acadèmic d’1 crèdit de lliure elecció s’obté cursant 10 hores de formació.

La relació d’activitats formatives que us proposem és la següent:

 

Mòdul de Tècniques d’Expressió Escrita
 1.- Tècniques d’expressió escrita (castellà) 20 hores
 2.- Tècniques d’expressió escrita (valencià) 20 hores
Mòdul d’Estratègies i tècniques d’Expressió Oral en l’Àmbit  Acadèmic i Professional
 3.- Estratègies i tècniques d’Expressió Oral en l’Àmbit Acadèmic i Professional (castella) 20 hores
Mòdul de Tècniques i Recursos per a l’Estudi
 4.- Habilitats per a l’estudi 10 hores
 5.- Tècniques per a prendre notes d’una manera efectiva 10 hores
 6.- Com fer mapes conceptuals i diagrames 10 hores
 7.- Planificació i gestió del temps 20 hores
 8.- Tècniques de control de l’estrès 10 hores
Mòdul de  Tècniques per al Treball en Equip
  9.- Tècniques de treball en equip 20 hores
 10.- Tècniques de resolució de conflictes grupals 10 hores
 11.- Habilitats socials i assertivitat 10 hores
Mòdul de Comunicació per a l’Estudi
 12.- Eines per a l’elaboració de texts argumentatius 10 hores
 13.- Presentació i exposició de treballs 10 hores
 14.- Eines per al debat i l’argumentació oral 10 hores
Mòdul de Recursos Ofimàtics per a l’estudi
 15.- Introducció a les Bases de Dades 20 hores
 16.- Introducció al Sistema Operatiu LINUX i al Programari Lliure 20 hores
 17.- Recursos digitals i eines per creació de Blocs i webs a la Universitat 10 hores
  18.- Ús eficient de Processadors de Text 10 hores
  19.- Fulls de Càlcul. Com treure partit a les seues funcionalitats 10 hores
  20.- Eines per a treball en grup online 10 hores