La Nau dels Estudiants edició setembre 2016

VALENCIA 21 9 06 GUIA UNIVERSITAT DE VALENCIA FOTO MIGUEL LORENZO

La Nau dels Estudiants i les Estudiantes
La Delegació per a Estudiants i el Servei d’Informació i Dinamització d’Estudiants (SeDI) organitzen, des del 1997, l’Espai de Formació La Nau dels Estudiants i Estudiantes amb la principal finalitat de generar un espai de formació i de recursos per a les i els estudiants, on puguen accedir a coneixements pràctics i recursos per al desenvolupament de la seua vida, tant acadèmica com personal i professional, així com a participar en processos educatius que contribuïsquen a l’anàlisi de la societat i a l’apropament a opcions que fomenten les capacitats de relació social, els valors de la participació, de la responsabilitat i de la solidaritat com a ciutadans i ciutadanes.

En aquesta línia, es pretén continuar oferint una proposta formativa que complemente la formació acadèmica dels i les estudiantes tot cobrint necessitats detectades, d’acord amb l’actual marc normatiu dels estudis universitaris, dins dels nous plans d’estudi, i generant un procés d’adaptació i reformulació d’aquest projecte, a partir de l’experiència de totes les edicions realitzades.

Destinataris i destinatàries
Els cursos i tallers de La Nau dels Estudiants i les Estudiantes estan destinats tant a estudiantes i estudiants universitaris com a la ciutadania en general. En alguns d’ells podeu trobar algunes consideracions per a que la participació siga adecuada amb els objectius i continguts dels cursos.

Participants de La Nau Gran
Aquests cursos i tallers poden ser reconeguts com a crèdits en Activitats Complementaries en els diferents itineraris del programa La Nau Gran. La condició necessària per a poder ser convalidables és que l’activitat formativa tinga una durada igual o superior a les deu hores.

Durada dels cursos
Aquesta edició de La Nau dels Estudiants i Estudiantes està formada per cursos i tallers de vint o deu hores de durada.

Xarxa Vives d’Universitats
La Xarxa és una associació sense ànim de lucre que representa i coordina l’acció conjunta de 21 universitats del arc mediterrani europeu: Andorra, España, Francia e Italia.  Anualment edita La Guia de Cursos d’Estiu oferint una de les ofertes de cursos d’estiu més potents d’Europa i la de més relleu en l’àmbit de la nostre territori. Adreçada principalment a tot l’estudiantat de grau i de postgrau de les universitats de la Xarxa, és també una proposta oberta a qualsevol persona interessada a ampliar els coneixements universitaris en qualsevol camp del saber.

Dins la nostra proposta formativa trobareu crusos que han sigut inclosos en la Guia de Cursos d’Estiu 2016 .  Cas que el curs estiga inclòs en La Guia (trobareu aquesta informació punxant en el detall de cada curs) cal destacar que a més de tenir reconeixement acadèmic a la Universitat de València,  seria susceptible d’obtenir-lo a la resta d’universitats de  la Xarxa Vives.

 

Programació de Cursos i Tallers de La Nau dels Estudiants i Estudiantes per a setembre 2016

Matrícula als cursos i tallers de La Nau dels Estudiants – setembre 2016

Reconeixement Acadèmic i Certificació 2016