La Nau dels Estudiants i les Estudiantes – març/abril 2017

VALENCIA 21 9 06 GUIA UNIVERSITAT DE VALENCIA FOTO MIGUEL LORENZO

La Nau dels Estudiants i les Estudiantes
La Delegació per a Estudiants i el Servei d’Informació i Dinamització d’Estudiants (SeDI) organitzen, des del 1997, l’Espai de Formació La Nau dels Estudiants i Estudiantes amb la principal finalitat de generar un espai de formació i de recursos per a les i els estudiants, on puguen accedir a coneixements pràctics i recursos per al desenvolupament de la seua vida, tant acadèmica com personal i professional. L’objectiu consisteix en oferir una proposta formativa que complemente la formació acadèmica dels estudiants.

Destinataris
Els cursos i tallers de La Nau dels Estudiants i les Estudiantes estan destinats tant a estudiantes i estudiants universitaris com a la ciutadania en general. En alguns d’ells podeu trobar algunes consideracions per a que la participació siga adecuada amb els objectius i continguts dels cursos.

Participants de La Nau Gran
Aquests cursos i tallers poden ser reconeguts com a crèdits en Activitats Complementaries en els diferents itineraris del programa La Nau Gran. La condició necessària per a poder ser convalidables és que l’activitat formativa tinga una durada igual o superior a les deu hores.

Durada dels cursos
Aquesta edició de La Nau dels Estudiants i Estudiantes està formada per cursos i tallers de vint, deu o sis hores de durada.

Dates de realització
La present edició es realitzarà durant els mesos de març i abril de 2017.


Programació de Cursos i Tallers de La Nau dels Estudiants i Estudiantes per a març/abril 2017

Matrícula als cursos i tallers de La Nau dels Estudiants – març/abril 2017

Reconeixement Acadèmic i Certificació 2017