L’equip de la Universitat de València

imagen pagina blog

La participació com a membre de l’equip de la Universitat no implicarà cap despesa als estudiants participants. El cost del viatge, manutenció i allotjament, serà assumit per la Universitat de València.

L’equip competidor estarà format per un mínim de 2 i un màxim de 5 estudiants. Aquest equip haurà d’estar representat per un capità, que serà el professor encarregat de impartir la formació anteriorment esmentada.

Requisits per ser membre de l’equip

  • Ser estudiant de la Universitat de València matriculat en el curs acadèmic en què es realitza la competició.
  • Tindre coneixements de valencià, que permetan mantenir una bona expressió i una parla fluida. No és necessari acreditar cap titol.
  • Haver realitzat el curs: “Parlem en públic, com exposem els nostres arguments” i haver sigut seleccionat per a formar part de l’equip de la Universitat de València.

Aquest curs, a més de constituir-se com una formació adient al objectiu que persegueix, serà també l’instrument d’avaluació mitjançant el qual la Universitat farà la selecció dels integrants del seu equip. És tracta d’un curs de gratuït i de 20 hores de durada. A més a més, té reconeixement acadèmic d’1 ECTS encara que l’estudiant no resulte seleccionat per a participar a la Lliga.

En acabar el curs, els estudiants seleccionats per a formar part de l’equip de la Universitat, participaran en una fase d’entrenament de 10 hores de durada. Aquesta activitat també té reconeixement acadèmic. En aquest cas de 0.5 ECTS.

 

Curs “Parlem en públic, com exposem els nostres arguments”, fase preparatòria i eliminatòria de la Lliga de Debat Universitària
Documents importants