Participació i Representació 17/18

El reconeixement acadèmic per la Participació i Representació Estudiantil que recull aquesta proposta, sorgeix d’acord amb el que estableixen el Reial Decret 1393/2007, modificat pel RD 861/2010 i el Reglament de reconeixement acadèmic per a la participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, aprovat pel Consell de Govern del 29 de novembre del 2010.

Segons aquest últim Reglament, “La Universitat de València organitzarà anualment un curs sobre representació estudiantil. Per a l’obtenció de crèdits per participació i representació estudiantil serà requisit imprescindible haver realitzat una vegada aquest curs i haver-lo superat”.

No obstant aixó, n’hi ha previstes tres vies per poder rebre i acreditar aquesta formació:

  • Assistència al Curs de Formació de Representants, que de forma específica organitza la Universitat i del que teniu informació en aquest blog.
  • Assistència al Curs de Formació del Programa Entreiguals.
  • Participació a la Trobada de Formació per a Representants.

Per tant, els representants que tinguen realitzada la formació del Programa ENTREIGUALS, o bé hagen participat a la TROBADA DE REPRESENTANTS, no hauran de realitzar el curs específic de Formació per a Representants d’Estudiants.  Hauran de comunicar aquesta circumstancia al Sedi en el moment que sol·liciten els ECTS per participació.

Marc de l’organització

El curs de formació per a representats i la Trobada de representants es desenvolupen dins de La Nau dels Estudiants, espai formatiu que organitza la Delegació d’Estudiants mitjançant el Servei d’Informació i Dinamització (Sedi).

Més informació

Curs de formació per a Representants d’Estudiants 2017/2018

Procediment per a sol·licitar el reconeixement acadèmic per participació