Participació i Representació 2014/2015

Eleccions 3

El reconeixement acadèmic per la Participació i Representació Estudiantil que recull aquesta proposta sorgeix d’acord amb el que estableixen el Reial Decret 1393/2007, modificat pel RD 861/2010 i el Reglament de reconeixement acadèmic per a la participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, aprovat pel Consell de Govern del 29 de novembre del 2010.

Segons aquest últim Reglament, “La Universitat de València organitzarà anualment un curs sobre representació estudiantil. Per a l’obtenció de crèdits per participació i representació estudiantil serà requisit imprescindible haver realitzat una vegada aquest curs i haver-lo superat”.

Per tant, la realització d’aquest curs serà requisit imprescindible per a l’obtenció del reconeixement acadèmic per participació en activitats de Representació Estudiantil.

Marc de l’organització

Aquesta activitat formativa es desenvolupa en el marc de l’Espai de Formació La Nau dels Estudiants i les Estudiantes que organitza la Delegació per a Estudiants mitjançant el SeDI.

Inscripció

La inscripció és gratuïta. El termini de matrícula començarà 15 de desembre de 2014 a les 10:00 hores i finalitzarà el 8 de febrer de 2015 a les 23:59 hores. Per fer la inscripció, polsa ací

Assitència

Per a l’obtenció del certificat amb reconeixement acadèmic per participació com a Representant d’Estudiants caldrà l’assistència a les dues sessions que integren el curs.