Participació i Representació 2016/2017

formrep

El reconeixement acadèmic per la Participació i Representació Estudiantil que recull aquesta proposta, sorgeix d’acord amb el que estableixen el Reial Decret 1393/2007, modificat pel RD 861/2010 i el Reglament de reconeixement acadèmic per a la participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, aprovat pel Consell de Govern del 29 de novembre del 2010.

Segons aquest últim Reglament, “La Universitat de València organitzarà anualment un curs sobre representació estudiantil. Per a l’obtenció de crèdits per participació i representació estudiantil serà requisit imprescindible haver realitzat una vegada aquest curs i haver-lo superat”.

No obstant aixó, n’hi ha previstes tres vies per poder rebre i acreditar aquesta formació:

  • Assistència al Curs de Formació de Representants, que de forma específica organitza la Universitat i del que teniu informació en aquest blog.
  • Assistència al Curs de Formació del Programa Entreiguals.
  • Participació a la Trobada de Formació per a Representants.

Per tant, els representants que tinguen realitzada la formació del Programa ENTREIGUALS, o bé hagen participat a la TROBADA DE FORMACIÓ PER A REPRESENTANTS, no és necessari que realitzen el curs específic de Formació per a Representants d’Estudiants. Hauran de comunicar aquesta circumstancia al Sedi en el moment que sol·liciten els ECTS per participació.

Marc de l’organització

Aquesta activitat formativa es desenvolupa en el marc de l’Espai de Formació La Nau dels Estudiants i les Estudiantes que organitza la Delegació d’Estudiants mitjançant el SeDI.

Inscripció

Aquesta nova edició del Curs de Representans està programada per als dies 27 i 28 de febrer de 2017.

La inscripció és gratuïta. 

El termini de matrícula estarà obert del 2 de febrer de 2017 a les 10:00 hores fins al 23 de febrer de 2017 a les 23:59 h.

Assitència

Serà necessari assistir a les dues sessions formatives que formen el curs per considerar superada aquesta formació.

Més informació

Curs de Formació de Representants 2016/2017

Procediment per a sol·licitar el reconeixement acadèmic per participació