Curs de Formació 2016/2017

222pag03-1

DIRIGIT A: estudiants i estudiantes que han estat elegits com a representants.

NOTA: Els representants que tinguen realitzada la formació del Programa ENTREIGUALS, així com la assistencia a la TROBADA DE FORMACIÓ PER A REPRESENTANTS, no és necessari que cursen la formació per a Representants d’Estudiants. Hauran de comunicar aquesta circumstancia al Sedi en el moment que sol·liciten els ECTS per participació.

OBJECTIUS: promoure la participació i l’associacionisme en la nostra Universitat.  Oferir informació, recursos i tècniques per al desenvolupament de les tasques de representació dels estudiants participants.

CONTINGUTS I METODOLOGIA: Els continguts es treballaran amb dinàmiques actives i participatives destinades a afavorir l’intercanvi d’experiències dels participants. Seran els següents:

  • Universitat, associacionisme i participació. Voluntariat universitari, solidaritat i cooperació a la Universitat.
  • L’Estatut de l’Estudiant Universitari i marc normatiu de la Universitat.
  • Els processos de participació estudiantil a la institució universitària en els òrgans de govern i de gestió de la Universitat.
  • Representació i implicació en els òrgans de govern i de gestió a la Universitat.
  • Serveis i recursos de la Universitat per a la participació i  l’associacionisme dels estudiants.
  • Eines bàsiques de comunicació interpersonal i de treball en equip.
  • La comunicació com instrument per dinamitzar grups i organitzacions.
  • Comunicació assertiva.

 

MODALITAT: Taller presencial de 8 hores.
LLENGUA: València/Castellà.
DATES: 27 i 28 de febrer de 2017.
HORARIDe 16 a 20 hores.
AULA: A-33 – Aulari III – Campus de Blasco Ibáñez.
TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Del 2 de febrer de 2017 a 10:00 h al 23 de febrer de 2017 a les 23:59 h.

INSCRIPCIÓ: ENTREU

Informació sobre el Procediment per a sol·licitar els crédits per participació