Programació setembre 2014

¿Com pots millorar les teues tècniques d’estudi?
¿Pots prendre apunts de forma més eficaç?
¿Hi ha alguna manera de fer presentacions i treballs amb més qualitat?
¿Saps planificar el teu temps per poder organitzar totes les teues activitats?
I les situacions d’estrès………… ¿Existeixen claus per poder controlar-les?

Per a que pugues trobar respostes a totes aquestes qüestions hem posat en marxa una nova edició de tallers de La Nau dels Estudiants. La nostra programació ofereix 20 tallers que tindran lloc al Campus dels Tarongers del 8 a l’11 de setembre del 2014. Es tracta d’oferir-vos diferents instruments dins de l’àrea de Recursos per a l’estudi, amb l’objectiu de posar al vostre abast els instruments necessaris per afrontar el nou curs que ara comença.

Enguany presentem una novetat en el plantejament de la nostra proposta: Per a obtenir reconeixement acadèmic  d’1 ECTS podeu fer un taller de 20 hores o bé combinar diversos tallers dels diferents mòduls formatius fins a aconseguir 20 hores de formació.  El reconeixement acadèmic d’1 crèdit de lliure elecció s’obté cursant 10 hores de formació.

La relació d’activitats formatives que us proposem és la següent:

 

Mòdul de Tècniques d’Expressió Escrita
 1.- Tècniques d’expressió escrita (castellà) 20 hores
 2.- Tècniques d’expressió escrita (valencià) 20 hores
Mòdul d’Estratègies i tècniques d’Expressió Oral en l’Àmbit  Acadèmic i Professional
 3.- Estratègies i tècniques d’Expressió Oral en l’Àmbit Acadèmic i Professional (castella) 20 hores
Mòdul de Tècniques i Recursos per a l’Estudi
 4.- Habilitats per a l’estudi 10 hores
 5.- Tècniques per a prendre notes d’una manera efectiva 10 hores
 6.- Com fer mapes conceptuals i diagrames 10 hores
 7.- Planificació i gestió del temps 20 hores
 8.- Tècniques de control de l’estrès 10 hores
Mòdul de  Tècniques per al Treball en Equip
  9.- Tècniques de treball en equip 20 hores
 10.- Tècniques de resolució de conflictes grupals 10 hores
 11.- Habilitats socials i assertivitat 10 hores
Mòdul de Comunicació per a l’Estudi
 12.- Eines per a l’elaboració de texts argumentatius 10 hores
 13.- Presentació i exposició de treballs 10 hores
 14.- Eines per al debat i l’argumentació oral 10 hores
Mòdul de Recursos Ofimàtics per a l’estudi
 15.- Introducció a les Bases de Dades 20 hores
 16.- Introducció al Sistema Operatiu LINUX i al Programari Lliure 20 hores
 17.- Recursos digitals i eines per creació de Blocs i webs a la Universitat 10 hores
  18.- Ús eficient de Processadors de Text 10 hores
  19.- Fulls de Càlcul. Com treure partit a les seues funcionalitats 10 hores
  20.- Eines per a treball en grup online 10 hores