Amor no m’estimes tant, estima’m millor

BI01NAUABR14

Taller impartit per Maria Cruz Pla Milán, Llicenciada en Psicologia i Master en Gènere i Polítiques d’Igualtat.  Té amplia experiència com a formadora i talleriste en Escoles de Famílies, Grups d’Autoajuda en Salud Mental, amb persones amb VIH… En la actualitat es orientadora i mediadora familiar.  Imparteix Tallers de Prevenció de la Violència de Gènere.

El taller, eminentment participatiu mitjançant dinàmiques grupals, tindrà els següents continguts:  Sexe i gènere, rols i estereotips. El sexisme en el llenguatge. Desigualtats de sexe que persisteixen. ¿Estimem igual xics i xiques? La utopia romàntica amorosa: transmissió cultural dels mites romàntics. L’escenari de la violència de gènere en parelles heteronormatives joves.  Construïm relacions afectives des de la igualtat i per la no violència: estimem millor.

MODALITAT: Taller presencial de 5 h.
LLENGUA: Valencià/Castellà
LLOC: Campus de Blasco Ibáñez
AULA: A-3L2 Aulari III
DATA I HORARI: Divendres 4/04 de 16 a 21 h.

TAXA:  Aquest taller és gratuït

RECONEIXEMENT: Aquest taller no té reconeixement acadèmic.

TERMINI DE INSCRIPCIÓ: Des del 3 de març al 1 d’abril del 2014.

PER A INSCRIURE-T:  polsa ací