Com fer mapes conceptuals i diagrames

Imagen 462-2

18NAUSET15

Taller impartit per Raul Tarraga Minguez, professor del Departament Didàctica i Organització Escolar.

Mapes conceptuals i diagrames com a recursos per a estudiar de forma més eficaç. Taller amb metodologia eminentment pràctica:  Com fer mapes conceptuals, com establir les relacions entre els diferents coneixements. La capacitat de síntesi . Programes informàtics per a elaborar mapes conceptuals.

MODALITAT:  Taller presencial de 10 h.
LLENGUA: Castellà/Valencià
LLOC: Facultat de Magisteri – Campus dels Tarongers.
AULA: EP.05
DATES I HORARIS:
Dilluns 7 de setembre de 2015 de 10 a 14 h.
Dimecres 9 de setembre de 2015 de 10 a 13 h.
Dijous 10 de setembre de 2015 de 10 a 13 h.

RECONEIXEMENT ACADÈMIC ECTS: Per a obtenir reconeixement acadèmic d’1 ECTS cal fer un total de 20 hores de formació mitjançant l’agrupació dels tallers que formen els mòduls formatius. L’agrupació de tallers es pot fer entre tallers de la mateixa o diferent edició.

RECONEIXEMENT ACADÈMIC EN CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ: 1 Crèdit

TERMINI DE INSCRIPCIÓ: del 15 de juliol al 2 de setembre de 2015

PER A INSCRIURE’T: CANCEL·LAT