La Nau dels Estudiants – Edició Abril 2014

La Delegació per a Estudiants i el Servei d’Informació i Dinamització d’Estudiants (SeDI) organitzen, des del 1997, l’Espai de Formació La Nau dels Estudiants i Estudiantes amb la principal finalitat de generar un espai de formació i de recursos per a les i els estudiants, on puguen accedir a coneixements pràctics i recursos per al desenvolupament de la seua vida acadèmica i personal, com a estudiants i com a joves; així com a participar en processos educatius que contribuïsquen a l’anàlisi de la societat i a apropar-se a opcions que fomenten les capacitats de relació social, els valors de la participació, de la responsabilitat i de la solidaritat com a ciutadans i ciutadanes.

En aquesta línia, es pretén continuar oferint una proposta formativa que complemente la formació acadèmica dels i les estudiantes tot cobrint necessitats detectades, d’acord amb l’actual marc normatiu dels estudis universitaris, dins dels nous plans d’estudi, i generant un procés d’adaptació i reformulació d’aquest projecte, a partir de l’experiència de les edicions realitzades.

Per aquesta edició hem preparat una oferta de 12 cursos distribuïts en els tres campus i amb diferents horaris i dates.  L’objete d’aquesta diversitat d’horaris és abastar el màxim nombre de franges horàries llançant així una proposta formativa que permeta arribar al major nombre d’estudiants i estudiantes.    Aquesta edició de La Nau dels Estudiants i de les Estudiantes es desenvolupara al llarg del primer quadrimestre de l’any.

Certificats i convalidacions
Per a l’obtenció del certificat cal l’assistència al curs. La no assistència haurà de ser deguda i justificadament documentada i no podrà ser superior al 20% de la durada dels cursos. Així mateix en alguns cursos poden tindre establit algun instrument d’avaluació.

No totes les propostes formatives tenen reconeixement acadèmic.  Per a les que sí en tenen:

  • Els estudiants de titulacions a extingir, podran convalidar 2 crèdits de lliure elecció a la Universitat de València, per acord de 8 de novembre de 2013 del Consell de Govern (Els cursos d’Anglès per a l’enginyeria no té reconeixement de crèdits de lliure elecció).
  • Els estudiants de grau, tindran reconeixement de 1 ECTS en crèdits d’optativitat de plans d’estudis de la Universitat de València, per acord de 25 de juny de 2013 del Consell de Govern (Els cursos d’Angles per a l’enginyeria tenen un reconeixement de 1,5 ECTS).

Podreu veure aquesta informació punxant a l’enllaç de cadascun dels cursos o tallers.

Cursos de l’edició d’abril 2014:

Estratègies d’aprenentatge.
Tècniques d’expressió escrita (Cast.).
Anglès aplicat a l’enginyeria (pre-intermedi).       (Cancel·lat)
Anglès aplicat a l’enginyeria (avançat).         (Cancel·lat)
Consum ecològic. Consum crític i transformador        (Cancel·lat)
El canvi climàtic i les seues repercussions ambientals
Tècniques de control de l’estrès
Planificació i Gestió del temps: individual i grupal

Tallers de l’edició d’abril 2014:

La simetria en les relacions
Amor no m’estimes tant, estima’m millor
Homes i dones davant el repte de la participació política
“Ese oscuro objeto del deseo”, la imatge de la dona als mitjans de comunicació