Tallers de La Nau dels Estudiants edició febrer 2015

La Nau dels Estudiants i les Estudiantes

La Delegació per a Estudiants i el Servei d’Informació i Dinamització d’Estudiants (SeDI) organitzen, des del 1997, l’Espai de Formació La Nau dels Estudiants i Estudiantes amb la principal finalitat de generar un espai de formació i de recursos per a les i els estudiants, on puguen accedir a coneixements pràctics i recursos per al desenvolupament de la seua vida acadèmica i personal, com a estudiants i com a joves; així com a participar en processos educatius que contribuïsquen a l’anàlisi de la societat i a apropar-se a opcions que fomenten les capacitats de relació social, els valors de la participació, de la responsabilitat i de la solidaritat com a ciutadans i ciutadanes.

En aquesta línia, es pretén continuar oferint una proposta formativa que complemente la formació acadèmica dels i les estudiantes tot cobrint necessitats detectades, d’acord amb l’actual marc normatiu dels estudis universitaris, dins dels nous plans d’estudi, i generant un procés d’adaptació i reformulació d’aquest projecte, a partir de l’experiència de les edicions realitzades.

Destinataris i destinatàries

Els tallers de La Nau dels Estudiants i les Estudiantes estan destinats tant a estudiantes i estudiants universitaris com a la ciutadania en general. En alguns tallers podeu trobar algunes consideracions per a que la participació siga adecuada amb els objectius i continguts dels cursos.

Durada dels tallers

La Nau dels Estudiants està formada per tallers de vint, deu o cinc hores de durada.

Programació de Tallers febrer/març 2015

Programació dels tallers en pdf

Matricula i taxes

Certificació i reconeixement acadèmic